Tájékoztató a pályázatokról

A GEO-LOG Kft. a Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása pályázati felhívásra 2018-1.1.1-MKI-2018-00010 azonosító számon pályázatot nyújtott be Komplex sekélygeofizikai módszerfejlesztés, integrált szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai technológiával címmel.

A Projekt megvalósításához a Támogató az NKFI Alapból összesen 90 632 943 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A megvalósítás 2019.02.01. - 2021.01.31-ig tart.


A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” kiírás keretében elnyerte a „Kútvizsgálati módszerek fejlesztése korszerű digi-technológiával”, KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt támogatást. A támogatás összege 91,428 millió forint.

A KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt mélyfúrás-geofizikai mérőeszközökben használható digitális jelátvitel ipari kutatását és ezen alapuló sokparaméteres mérőszondák kísérleti fejlesztését tartalmazza. A projekt keretében fejlesztett specializált mélyfúrás-geofizikai mérőszondák új megoldásokat és csúcstechnológiát képviselnek a víz- és hévízkutatásban, valamint a geotermikus energiatermelésben. A projekt eredményeként kifejlesztett eszközök megbízható méréseket biztosítanak Magyarország nagyberuházásaihoz kapcsolódó földtani kutatásaiban is.

Részbeszámoló közzététel:

A Geo-Log Kft. a KFI_16-1-2017-0052 jelzésű, NKFI alapból megvalósuló projekt első éves részbeszámolójának megfelelően tájékoztatást ad a projekt előrehaladásáról és eredményeiről.
A beszámolási időszakra tervezett, a mélyfúrás-geofizikai szondákban, 4000 m páncélkábelen használható, 125℃-ig működő 400 kbit/s digitális jelátvitel ipari kutatása sikeresen megtörtént az AITIA International Informatikai Zrt. alvállalkozó bevonásával. Megvalósult és terepi tesztekkel sikeresen ellenőrzött a 125℃-os, 3 kábel éren működő 480 kbit/s digitális adatátvitel. Az adatátvitel beépítésre került az új fejlesztésű, sokparaméteres mélyfúrás-geofizikai mérőszondákba és azokkal terepi méréseket végzett a GEO-LOG Kft.
A 100℃-ig használható 1 Mbit/s sebességű digitális jelátvitel megvalósításán a GEO-LOG és az AITIA szakemberek folyamatosan együttműködnek, felhasználva a 480 kbit/s adatátvitel eredményeit és a beszámolási időszakban tesztelt SHDSL adatátviteli rendszerekkel megszerzett terepi tapasztalatokat. Az 1 Mbit/s 4 eres adatátvitel műszaki építése, tesztelése és ipari megvalósítása folyamatban van.
A nagyfelbontású és magashőmérsékletű lyukkamera fejlesztését a GEO-LOG Kft. saját kísérleti fejlesztés keretében végzi. A lyukkamera prototípusát egy ipari, 60℃-ig felhasználható, piacon beszerezhető SHDSL adatátviteli rendszerrel teszteli és végez méréseket vízkutakban. A kamera végleges, nagyhőmérsékletű ipari megvalósítása a projekt második beszámolási időszakában történik meg.
A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen befejezte a „Kombinált digitális akusztikus és természetes gamma sugárzás mérő szonda fejlesztése” részfeladatot. A mélyfúrás-geofizikai mérőszonda prototípusát sikeresen tesztelte ipari mérések során a 480 kbit/s adatátviteli rendszerrel együtt.
A „Kombinált digitális fajlagos elektromos ellenállás természetes gamma sugárzás és ferdeség mérő szonda fejlesztése” részfeladat ipari kutatást a Geocoop Kft. szakembereivel közösen végezte el, és sikeresen tesztelte a mérőszondát ipari mérések során a 480 kbit/s adatátviteli rendszerrel együtt.
A GEO-LOG Kft. a következő beszámolási időszakra tervezett „Kombinált, nagy rugóerejű, magas hőmérsékletű lyukátmérő, hőmérséklet és természetes gamma sugárzás mérő szonda” részfeladat megvalósítását is megkezdte a jelen beszámolási időszakban, a Pécsi IST-vel együttműködve, akik elvégezték a mérőszonda mechanika tervezését az egyeztetett specifikációknak megfelelően.

Tájékoztató a projekt lezárásáról:

A Geo-Log Kft. a KFI_16-1-2017-0052 jelzésű, NKFI alapból megvalósuló projekt második éves részbeszámolójának megfelelően tájékoztatást ad a projekt eredményeiről és sikeres lezárásáról.

A projekt mélyfúrás-geofizikai mérőeszközökben használható digitális jelátvitel ipari kutatását és ezen alapuló sokparaméteres mérőszondák kísérleti fejlesztését és azok prototípusának megalkotását tartalmazta.

A projektben mind a hét részfeladat sikeres teljesítésre és lezárásra került a projekt kétéves időtartama alatt.

A mélyfúrás-geofizikai szondákban, 4000m páncélkábelen 125℃-ig használható 3 éren működő 480kbit/s sebességű és 4 éren működő 1Mbit/s digitális jelátvitel ipari kutatása sikeresen megtörtént az AITIA International Informatikai Zrt. alvállalkozó bevonásával. A digitális jelátvitelek beépítésre kerültek az új fejlesztésű, sokparaméteres mélyfúrás-geofizikai mérőszondákba és azokkal sikeres terepi méréseket végzett a Geo-Log Kft.

A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen kifejlesztette a nagyfelbontású, 100℃ hőmérséklet tűrésű lyukkamerát, amely alkalmas víz- és termálkutak video vizsgálatára. A kamera szonda 60mm átmérőjű, előrelátó, fókuszálható optikájú és 20fps HD minőségű képet ad.

A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen befejezte a 43mm-es, digitális 8 csatornás akusztikus szonda, a fajlagos ellenállás és lyuk ferdeséget mérő szonda, a 60mm-es 3 pados mikroellenállást mérő szonda és egy nagy rugóerejű, magas hőmérsékletű 3 karos lyukátmérő, hőmérséklet mérő szonda megvalósítását. Mindegyik kombinált szonda tartalmaz természetes gamma sugárzást mérő egységet, amely lehetővé teszi a mérések pontos rétegtani korrelációját. Ezen részfeladatok sikeres teljesítésével a Geo-Log Kft. létrehozott egy olyan digitális kombinált szondaparkot, amely alkalmas víz- és termálkutak nagypontosságú mélyfúrás-geofizikai vizsgálatára.

A projekt keretében megvalósításra került egy újszerű fertőtlenítő szonda, amely alkalmas bakteriálisan szennyezett vízkutak hatékony fertőtlenítésére. Az általános gyakorlatot kiegészítve, a szondával a fertőtlenítő szert a kúttalpon vagy a vízbeáramlási mélységben lehet kiengedni. Ezzel az eljárással a feláramló víz automatikusan elvégzi a fertőtlenítőszer elkeverését és ezzel a teljes termelő kútszakasz fertőtleníthető. A megoldással a Geo-Log Kft. új szolgáltatást nyújthat a víztermelő kutak kezelésében.

A Geo-Log saját értékelése szerint az NKFI alap támogatásával sikeres és eredményes 2 éves projekt van a hátuk mögött, amely lehetővé tette, hogy a Geo-Log Kft. a digitális mélyfúrás-geofizika terén is megtartsa vezető szerepét és magas szintű mérési technológiával járuljon hozzá a víz- és termálvíz kutatás eredményeihez.


A GEO-LOG Kft. szolgáltatási körének bővítése, minőségbiztosítási rendszerének megújítása, a mérések kvantitatív kiértékelhetőségének biztosítása céljából megvalósuló projekt az INNOCSEKK pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre, amely támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.


A "Mélyfúrás-geofizikai műszerfejlesztés a Geo-Log Kft-nél" c. projekt az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával a GVOP-2005-2.1.1-es kódjelű pályázat keretében került megvalósításra.


GOP-2 1 1-12B-2013-0449

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS A GEO-LOG KFT-NÉL

A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. 14,31 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázati kiírásán. A 35 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházás 40 %-os támogatás mellett valósult meg, mérőeszközök és a hozzájuk tartozó hardver, szoftver, ill. karbantartási eszközök beszerzése céljából.

A céget az 1907-ben létrejött Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben dolgozó munkatársak alapították 1990-ben. Az ELGI-ben végzett magas színvonalú fejlesztő és kutató tevékenység következtében tapasztalt kollégák alkották az egyre inkább önállóvá váló céget. 1998-ban végleg elszakadtak az Intézettől, de továbbra is szoros szakmai és tudományos kapcsolatban állnak az immár átalakult Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkatársaival. Jelenleg mintegy 20 fő alkotja a szakembergárdát, mely idősebb, tapasztaltabb és fiatal, ambiciózus kollégákból áll. Fő tevékenységeik: mélyfúrás-geofizika (karotázs), vízkutatás, kútvizsgálat, lignitkutatás, bányavíztelenítés, radioaktív hulladéktároló-kutatás, építésföldtan, mérnökgeofizika, környezetvédelem.

A „Komplex technológiai fejlesztés a Geo-Log Kft-nél” című projekt célja, amint azt a cím is sugallja, a Geo-Log versenyképességének fokozása volt új eszközök és szoftverek vásárlása és üzembe helyezése révén. A Paksi Atomerőmű nagy aktivitású hulladékainak és kiégett fűtőelemeinek tárolását előkészítő, a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) tárolónak való alkalmasságát vizsgáló kutatási projekt II. fázisa 2014-ben elkezdődött és várhatóan több évig tart majd. A kutatás keretében elvégzendő mélyfúrás-geofizikai méréseket az értesítéstől számított hat órán belül meg kell kezdeni. A Geo-Log Kft. elnyerte a munkát és annak érdekében, hogy a gyors kivonulás követelményének meg tudjon felelni, a bajai telephely fejlesztését határozta el. A telephely kapacitásainak fejlesztésével a BAF projekten túl, a délnyugat-magyarországi régióban csökkenteni tudják a kivonulási utakat és időket, ami a költségek csökkenésén keresztül növeli a versenyképességüket.

A piaci igények gyorsan változnak, a változásokra reagálva menetközben egy ízben módosították a projekt keretében beszerzendő eszközök és szoftverek listáját.

A beszerzett eszközök három nagy csoportra bonthatók:

1. Korszerű mérőeszközök

2. A mérési adatok feldolgozáshoz szükséges hardver és szoftver

3. Az eszközök karbantartásához, illetve javításához szükséges eszközök és szoftver


KMOP-1.2.1-13B-2013-0233

KOMPLEX TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS A GEO-LOG KFT.-NÉL

A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. 31,88 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázaton. A 63,75 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházás 50 %-os támogatás mellett valósult meg, mérőeszközök beszerzése, illetve hardver és szoftver fejlesztése céljából.

A céget az 1907-ben létrejött Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben dolgozó munkatársak alapították 1990-ben. Az ELGI-ben végzett magas színvonalú fejlesztő és kutató tevékenység következtében tapasztalt kollégák alkották az egyre inkább önállóvá váló céget. 1998-ban végleg elszakadtak az Intézettől, de továbbra is szoros szakmai és tudományos kapcsolatban állnak az immár átalakult Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkatársaival. Jelenleg mintegy 20 fő alkotja a szakembergárdát, mely idősebb, tapasztaltabb és fiatal, ambiciózus kollégákból áll. Fő tevékenységeik: mélyfúrás-geofizika (karotázs), vízkutatás, kútvizsgálat, lignitkutatás, bánya víztelenítés, radioaktív hulladéktároló-kutatás, építésföldtan, mérnökgeofizika, környezetvédelem.

A projekt célja a cég versenyképességének fokozása volt, új eszközök vásárlása és üzembe helyezése révén. Az elhúzódó külföldi munkáik miatt a belföldi szolgáltatásból kieső berendezések pótlása segít megelőzni a piacvesztést, a mérőkábelek tervezhető cseréje növeli az üzembiztosságot, az adatátvitel fejlesztése pedig nemcsak gyorsítja a szonda és a regisztráló egység közötti kommunikáció sebességét, hanem lehetővé teszi és egyszerűsíti az új, digitális kommunikációval rendelkező szondák beszerzését és a mérőrendszerhez illesztését is. A stabil megbízhatóság az eszközvesztés valószínűségének minimalizálásával, a nagyobb kapacitás az új igények kiszolgálásával növeli a versenyképességüket.

A piaci igények gyorsan változnak, a változásokra reagálva menetközben egy ízben módosították a projekt keretében beszerzendő eszközök listáját.

A beszerzett eszközök három nagy csoportra bonthatók:

1. Korszerű mérőeszközök

2. Nagy teherbírású mérőkábel

3. A mérőkábelen történő digitális adatátvitel fejlesztése