Tájékoztató a pályázatokról

A GEO-LOG Kft. a Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása pályázati felhívásra 2018-1.1.1-MKI-2018-00010 azonosító számon pályázatot nyújtott be Komplex sekélygeofizikai módszerfejlesztés, integrált szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai technológiával címmel.

A Projekt megvalósításához a Támogató az NKFI Alapból összesen 90 632 943 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A megvalósítás 2019.02.01. - 2021.01.31-ig tart.


A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” kiírás keretében elnyerte a „Kútvizsgálati módszerek fejlesztése korszerű digi-technológiával”, KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt támogatást. A támogatás összege 91,428 millió forint.

A KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt mélyfúrás-geofizikai mérőeszközökben használható digitális jelátvitel ipari kutatását és ezen alapuló sokparaméteres mérőszondák kísérleti fejlesztését tartalmazza. A projekt keretében fejlesztett specializált mélyfúrás-geofizikai mérőszondák új megoldásokat és csúcstechnológiát képviselnek a víz- és hévízkutatásban, valamint a geotermikus energiatermelésben. A projekt eredményeként kifejlesztett eszközök megbízható méréseket biztosítanak Magyarország nagyberuházásaihoz kapcsolódó földtani kutatásaiban is.

Részbeszámoló közzététel:

A Geo-Log Kft. a KFI_16-1-2017-0052 jelzésű, NKFI alapból megvalósuló projekt első éves részbeszámolójának megfelelően tájékoztatást ad a projekt előrehaladásáról és eredményeiről.
A beszámolási időszakra tervezett, a mélyfúrás-geofizikai szondákban, 4000 m páncélkábelen használható, 125℃-ig működő 400 kbit/s digitális jelátvitel ipari kutatása sikeresen megtörtént az AITIA International Informatikai Zrt. alvállalkozó bevonásával. Megvalósult és terepi tesztekkel sikeresen ellenőrzött a 125℃-os, 3 kábel éren működő 480 kbit/s digitális adatátvitel. Az adatátvitel beépítésre került az új fejlesztésű, sokparaméteres mélyfúrás-geofizikai mérőszondákba és azokkal terepi méréseket végzett a GEO-LOG Kft.
A 100℃-ig használható 1 Mbit/s sebességű digitális jelátvitel megvalósításán a GEO-LOG és az AITIA szakemberek folyamatosan együttműködnek, felhasználva a 480 kbit/s adatátvitel eredményeit és a beszámolási időszakban tesztelt SHDSL adatátviteli rendszerekkel megszerzett terepi tapasztalatokat. Az 1 Mbit/s 4 eres adatátvitel műszaki építése, tesztelése és ipari megvalósítása folyamatban van.
A nagyfelbontású és magashőmérsékletű lyukkamera fejlesztését a GEO-LOG Kft. saját kísérleti fejlesztés keretében végzi. A lyukkamera prototípusát egy ipari, 60℃-ig felhasználható, piacon beszerezhető SHDSL adatátviteli rendszerrel teszteli és végez méréseket vízkutakban. A kamera végleges, nagyhőmérsékletű ipari megvalósítása a projekt második beszámolási időszakában történik meg.
A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen befejezte a „Kombinált digitális akusztikus és természetes gamma sugárzás mérő szonda fejlesztése” részfeladatot. A mélyfúrás-geofizikai mérőszonda prototípusát sikeresen tesztelte ipari mérések során a 480 kbit/s adatátviteli rendszerrel együtt.
A „Kombinált digitális fajlagos elektromos ellenállás természetes gamma sugárzás és ferdeség mérő szonda fejlesztése” részfeladat ipari kutatást a Geocoop Kft. szakembereivel közösen végezte el, és sikeresen tesztelte a mérőszondát ipari mérések során a 480 kbit/s adatátviteli rendszerrel együtt.
A GEO-LOG Kft. a következő beszámolási időszakra tervezett „Kombinált, nagy rugóerejű, magas hőmérsékletű lyukátmérő, hőmérséklet és természetes gamma sugárzás mérő szonda” részfeladat megvalósítását is megkezdte a jelen beszámolási időszakban, a Pécsi IST-vel együttműködve, akik elvégezték a mérőszonda mechanika tervezését az egyeztetett specifikációknak megfelelően.

Tájékoztató a projekt lezárásáról:

A Geo-Log Kft. a KFI_16-1-2017-0052 jelzésű, NKFI alapból megvalósuló projekt második éves részbeszámolójának megfelelően tájékoztatást ad a projekt eredményeiről és sikeres lezárásáról.

A projekt mélyfúrás-geofizikai mérőeszközökben használható digitális jelátvitel ipari kutatását és ezen alapuló sokparaméteres mérőszondák kísérleti fejlesztését és azok prototípusának megalkotását tartalmazta.

A projektben mind a hét részfeladat sikeres teljesítésre és lezárásra került a projekt kétéves időtartama alatt.

A mélyfúrás-geofizikai szondákban, 4000m páncélkábelen 125℃-ig használható 3 éren működő 480kbit/s sebességű és 4 éren működő 1Mbit/s digitális jelátvitel ipari kutatása sikeresen megtörtént az AITIA International Informatikai Zrt. alvállalkozó bevonásával. A digitális jelátvitelek beépítésre kerültek az új fejlesztésű, sokparaméteres mélyfúrás-geofizikai mérőszondákba és azokkal sikeres terepi méréseket végzett a Geo-Log Kft.

A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen kifejlesztette a nagyfelbontású, 100℃ hőmérséklet tűrésű lyukkamerát, amely alkalmas víz- és termálkutak video vizsgálatára. A kamera szonda 60mm átmérőjű, előrelátó, fókuszálható optikájú és 20fps HD minőségű képet ad.

A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen befejezte a 43mm-es, digitális 8 csatornás akusztikus szonda, a fajlagos ellenállás és lyuk ferdeséget mérő szonda, a 60mm-es 3 pados mikroellenállást mérő szonda és egy nagy rugóerejű, magas hőmérsékletű 3 karos lyukátmérő, hőmérséklet mérő szonda megvalósítását. Mindegyik kombinált szonda tartalmaz természetes gamma sugárzást mérő egységet, amely lehetővé teszi a mérések pontos rétegtani korrelációját. Ezen részfeladatok sikeres teljesítésével a Geo-Log Kft. létrehozott egy olyan digitális kombinált szondaparkot, amely alkalmas víz- és termálkutak nagypontosságú mélyfúrás-geofizikai vizsgálatára.

A projekt keretében megvalósításra került egy újszerű fertőtlenítő szonda, amely alkalmas bakteriálisan szennyezett vízkutak hatékony fertőtlenítésére. Az általános gyakorlatot kiegészítve, a szondával a fertőtlenítő szert a kúttalpon vagy a vízbeáramlási mélységben lehet kiengedni. Ezzel az eljárással a feláramló víz automatikusan elvégzi a fertőtlenítőszer elkeverését és ezzel a teljes termelő kútszakasz fertőtleníthető. A megoldással a Geo-Log Kft. új szolgáltatást nyújthat a víztermelő kutak kezelésében.

A Geo-Log saját értékelése szerint az NKFI alap támogatásával sikeres és eredményes 2 éves projekt van a hátuk mögött, amely lehetővé tette, hogy a Geo-Log Kft. a digitális mélyfúrás-geofizika terén is megtartsa vezető szerepét és magas szintű mérési technológiával járuljon hozzá a víz- és termálvíz kutatás eredményeihez.


A GEO-LOG Kft. szolgáltatási körének bővítése, minőségbiztosítási rendszerének megújítása, a mérések kvantitatív kiértékelhetőségének biztosítása céljából megvalósuló projekt az INNOCSEKK pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre, amely támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.


A "Mélyfúrás-geofizikai műszerfejlesztés a Geo-Log Kft-nél" c. projekt az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával a GVOP-2005-2.1.1-es kódjelű pályázat keretében került megvalósításra.


GOP-2 1 1-12B-2013-0449

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS A GEO-LOG KFT-NÉL

A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. 14,31 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázati kiírásán. A 35 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházás 40 %-os támogatás mellett valósult meg, mérőeszközök és a hozzájuk tartozó hardver, szoftver, ill. karbantartási eszközök beszerzése céljából.

A céget az 1907-ben létrejött Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben dolgozó munkatársak alapították 1990-ben. Az ELGI-ben végzett magas színvonalú fejlesztő és kutató tevékenység következtében tapasztalt kollégák alkották az egyre inkább önállóvá váló céget. 1998-ban végleg elszakadtak az Intézettől, de továbbra is szoros szakmai és tudományos kapcsolatban állnak az immár átalakult Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkatársaival. Jelenleg mintegy 20 fő alkotja a szakembergárdát, mely idősebb, tapasztaltabb és fiatal, ambiciózus kollégákból áll. Fő tevékenységeik: mélyfúrás-geofizika (karotázs), vízkutatás, kútvizsgálat, lignitkutatás, bányavíztelenítés, radioaktív hulladéktároló-kutatás, építésföldtan, mérnökgeofizika, környezetvédelem.

A „Komplex technológiai fejlesztés a Geo-Log Kft-nél” című projekt célja, amint azt a cím is sugallja, a Geo-Log versenyképességének fokozása volt új eszközök és szoftverek vásárlása és üzembe helyezése révén. A Paksi Atomerőmű nagy aktivitású hulladékainak és kiégett fűtőelemeinek tárolását előkészítő, a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) tárolónak való alkalmasságát vizsgáló kutatási projekt II. fázisa 2014-ben elkezdődött és várhatóan több évig tart majd. A kutatás keretében elvégzendő mélyfúrás-geofizikai méréseket az értesítéstől számított hat órán belül meg kell kezdeni. A Geo-Log Kft. elnyerte a munkát és annak érdekében, hogy a gyors kivonulás követelményének meg tudjon felelni, a bajai telephely fejlesztését határozta el. A telephely kapacitásainak fejlesztésével a BAF projekten túl, a délnyugat-magyarországi régióban csökkenteni tudják a kivonulási utakat és időket, ami a költségek csökkenésén keresztül növeli a versenyképességüket.

A piaci igények gyorsan változnak, a változásokra reagálva menetközben egy ízben módosították a projekt keretében beszerzendő eszközök és szoftverek listáját.

A beszerzett eszközök három nagy csoportra bonthatók:

1. Korszerű mérőeszközök

2. A mérési adatok feldolgozáshoz szükséges hardver és szoftver

3. Az eszközök karbantartásához, illetve javításához szükséges eszközök és szoftver


KMOP-1.2.1-13B-2013-0233

KOMPLEX TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS A GEO-LOG KFT.-NÉL

A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. 31,88 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázaton. A 63,75 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházás 50 %-os támogatás mellett valósult meg, mérőeszközök beszerzése, illetve hardver és szoftver fejlesztése céljából.

A céget az 1907-ben létrejött Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben dolgozó munkatársak alapították 1990-ben. Az ELGI-ben végzett magas színvonalú fejlesztő és kutató tevékenység következtében tapasztalt kollégák alkották az egyre inkább önállóvá váló céget. 1998-ban végleg elszakadtak az Intézettől, de továbbra is szoros szakmai és tudományos kapcsolatban állnak az immár átalakult Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkatársaival. Jelenleg mintegy 20 fő alkotja a szakembergárdát, mely idősebb, tapasztaltabb és fiatal, ambiciózus kollégákból áll. Fő tevékenységeik: mélyfúrás-geofizika (karotázs), vízkutatás, kútvizsgálat, lignitkutatás, bánya víztelenítés, radioaktív hulladéktároló-kutatás, építésföldtan, mérnökgeofizika, környezetvédelem.

A projekt célja a cég versenyképességének fokozása volt, új eszközök vásárlása és üzembe helyezése révén. Az elhúzódó külföldi munkáik miatt a belföldi szolgáltatásból kieső berendezések pótlása segít megelőzni a piacvesztést, a mérőkábelek tervezhető cseréje növeli az üzembiztosságot, az adatátvitel fejlesztése pedig nemcsak gyorsítja a szonda és a regisztráló egység közötti kommunikáció sebességét, hanem lehetővé teszi és egyszerűsíti az új, digitális kommunikációval rendelkező szondák beszerzését és a mérőrendszerhez illesztését is. A stabil megbízhatóság az eszközvesztés valószínűségének minimalizálásával, a nagyobb kapacitás az új igények kiszolgálásával növeli a versenyképességüket.

A piaci igények gyorsan változnak, a változásokra reagálva menetközben egy ízben módosították a projekt keretében beszerzendő eszközök listáját.

A beszerzett eszközök három nagy csoportra bonthatók:

1. Korszerű mérőeszközök

2. Nagy teherbírású mérőkábel

3. A mérőkábelen történő digitális adatátvitel fejlesztése


2018-1.1.1-MKI-2018-00010

Komplex sekélygeofizikai módszerfejlesztés, integrált szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai technológiával

A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. a „2018-1.1.1-MKI - Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása” kiírás keretében sikeresen befejezte a „Komplex sekélygeofizikai módszerfejlesztés, integrált szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai technológiával”, 2018-1.1.1-MKI-2018-00010 szerződés számú projekt végrehajtását. A támogatás összege 90 632 943 forint volt, amely teljes összeg elszámolásra került.

A 2018-1.1.1-MKI-2018-00010 szerződés számú projekt komplex sekélygeofizikai mérés és módszerfejlesztést tartalmaz, integrálva a sekély szeizmikus, szeizmo-karotázs és mélyfúrás-geofizikai módszereket. A projekt keretében a Geo-Log Kft. létrehozott egy komplett szeizmo-karotázs rendszert, amely integrálja a felszíni szeizmikus méréseknél használt valós idejű mérnökgeofizikai központi adatgyűjtőt és egy speciálisan sekély fúrásokra optimalizált és fejlesztett, nagypontosságú, lyukfalhoz szorított mérőszondát. Komplex feldolgozási és értelmezési módszertan került kidolgozásra és felhasználásra az elvégzett ipari mérések során. A mérések és komplex feldolgozás eredménye a nagypontossággal meghatározott geotechnika paraméterek. A projekt keretében kifejlesztett karotázs mérőszondák és videokamera integrált alkalmazásával csövezett vízkutak integritása vizsgálható víz- és ivóvízbásunk védelmében. A projekt eredményeként kifejlesztett eszközök egyedülállóan megbízható méréseket biztosítanak Magyarország nagyberuházásaihoz kapcsolódó földtani kutatásaiban és a vízkutatásban.